Runinskrifter.net

DR 258

Även känd som DK Sk71, Sk 71.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
55° 24′ 42.8″13° 15′ 41.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
61454001338900
SWEREF99TM
xy
6142004389935
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33U3899356142004
GeoHash
u3c7jz2twn
GeoDNA
eaagtaacgccgtccagacgcc

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
55° 42′ 15.6″13° 11′ 42.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
61781011335918
SWEREF99TM
xy
6174649386576
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33U3865766174649
GeoHash
u3ckuk8m4p
GeoDNA
eaagtaacattaaatgagatat

Lokalisering:

Placering:
Lunds historiska museum, en del deponerad i Trelleborg.
Ursprunglig plats:
Nej; Ryllagården

Proveniens:

Plats:
Bösarp
Socken:
Bösarps socken
Härad:
Skytts härad
Landskap:
Skåne
Land:
Sverige

Datering:

Efter-Jelling

Vikingatid; 1000–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: