Runinskrifter.net

D Fv2013;283

Objektuppgifter:

Föremål:
Träinskrift
Nyckelord:
träinskrift
Material:
Trä
Nyckelord:
trä: trä

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
61° 7′ 37.1″14° 27′ 29.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
67797601427420
SWEREF99TM
xy
6777050470816
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4708166777050
GeoHash
u6f79pb4ms
GeoDNA
eaagcgcagcaataaaaagatg

Lokalisering:

Placering:
På vänstra väggen i sädesbinge.
Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Gullågården, Höjen, härbre
Socken:
Våmhus socken
Härad:
Mora och Orsa tingslag
Landskap:
Dalarna
Land:
Sverige

Datering:

1495 (dendrokronologisk datering)

Medeltid; c 1495

Motsvarar objekt i KMR: