Runinskrifter.net

D Fv2013;282B

Objektuppgifter:

Föremål:
Träinskrift
Nyckelord:
träinskrift
Material:
Trä
Nyckelord:
trä: trä

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 59′ 46.7″14° 38′ 5.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
67650201436670
SWEREF99TM
xy
6762432480243
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4802436762432
GeoHash
u6f7j009q3
GeoDNA
eaagcgcagccgtgggggtgct

Lokalisering:

Placering:
Ovanför dörren
Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Färnäs, Drändjgard, härbre
Socken:
Mora socken
Härad:
Mora och Orsa tingslag
Landskap:
Dalarna
Land:
Sverige

Datering:

1298–1299 (dendrokronologisk datering)

Medeltid; 1298–1299

Motsvarar objekt i KMR: