Runinskrifter.net

D Fv1993;174 †

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 12′ 2.2″16° 30′ 29.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66760001539000
SWEREF99TM
xy
6674708583616
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5836166674708
GeoHash
u6ewrxhvzw
GeoDNA
eaagcgctcattccacggctcc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Socken:
By socken
Härad:
Folkare härad
Landskap:
Dalarna
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Omnämnt av Dybeck 1863.

Motsvarar objekt i FMIS:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: