Runinskrifter.net

By NT1984;32

Tidigare känd som X ByNT1984;32.

Även känd som L 2053.

Objektuppgifter:

Föremål:
Lejonfigur
Nyckelord:
lejonfigur
Material:
Marmor
Nyckelord:
sten: marmor

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
37° 56′ 40.6″23° 38′ 35.9″
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34S7322694202964
GeoHash
sw8zf58e2f
GeoDNA
eagcagagccacagaaagtaag

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
45° 26′ 4.5″12° 21′ 0.0″
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33T2927265034645
GeoHash
u20f3p0gxg
GeoDNA
eaagtgggtcggcaaaggtccc

Lokalisering:

Placering:
Utanför Arsenalen i Venedig, Italien.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Porto Leone
Νομός (Nomos):
Πειραιάς (Pireus)
Περιφέρεια (Periphery):
Αττική (Attica)
Land:
Grekland

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

De tre inskrifterna har ristats vid olika tillfällen.

Bildlänkar:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fotografi – Anställd vid SHM, 1998-04-01, SHM; SHM; 1998-04-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Anställd vid SHM, 1998-04-01, SHM; SHM; 1998-04-01
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: