Runinskrifter.net

Bo NIYR5;221A

Tidigare känd som Bo NIYR;1.

Även känd som L 1676.

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll av eskilstunakista
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll, kil, kista
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 23′ 44.1″11° 30′ 2.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64827731248377
SWEREF99TM
xy
6478075295497
UTM
UTM ZonÖstningNordning
32V6461556475471
GeoHash
u62hjww6zx
GeoDNA
eaagcggaagtgtcatcggctc

Lokalisering:

Placering:
Inmurad på södra sidan av tornet, till höger om ingången.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Brastads kyrka
Socken:
Brastads socken
Härad:
Stångenäs härad
Landskap:
Bohuslän
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Övriga anmärkningar:

Tidigare signum Bo NIYR;1. Ytterligare 2 hällar av kistan finns i tornet, den ena uppe vid kyrkklockan. Ornamentik i relief.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänkar:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Brastads kyrka – Riksantikvarieämbetet; 1914-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Brastads kyrka – Riksantikvarieämbetet; 1914-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Brastads kyrka – Riksantikvarieämbetet; 1914-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Brastads kyrka – Eggertz-Hegardt, Hanna; Riksantikvarieämbetet; 1918-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Brastads kyrka – Eggertz-Hegardt, Hanna; Riksantikvarieämbetet; 1918-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Brastads kyrka – Eggertz-Hegardt, Hanna; Riksantikvarieämbetet; 1918-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Brastads kyrka – Riksantikvarieämbetet; 1940-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Brastads kyrka – Riksantikvarieämbetet; 1940-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Brastads kyrka – Riksantikvarieämbetet; 1940-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Brastads kyrka – Riksantikvarieämbetet; 1940-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Brastads kyrka – Kennerstedt, Lars; Riksantikvarieämbetet; 2013-03-04
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: