Runinskrifter.net

Bo KJ73

Tidigare känd som Bo Krause1966;73A.

Även känd som KJ 73.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 40′ 1.2″11° 14′ 55.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65139331235723
SWEREF99TM
xy
6509060282479
UTM
UTM ZonÖstningNordning
32V6304286505161
GeoHash
u4rvzbp05g
GeoDNA
eaagattcctccctttttgggt

Lokalisering:

Placering:
SHM (29160)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Socken:
Tanums socken
Härad:
Tanums härad
Landskap:
Bohuslän
Land:
Sverige

Datering:

160–375/400 (Imer 2007)

Urnordisk; 160–400

Övriga anmärkningar:

Eventuellt är första två raderna ristade av en annan ristare vid ett senare tillfälle.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: