Runinskrifter.net

Bo KJ61

Tidigare känd som Bo Krause1966;73B.

Även känd som KJ 61, L 2064.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 39′ 32.2″11° 22′ 0.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65125751242500
SWEREF99TM
xy
6507785289267
UTM
UTM ZonÖstningNordning
32V6373016504498
GeoHash
u62jdwt10c
GeoDNA
eaagcggaagacgcatatggag

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 42′ 59.1″11° 19′ 59.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65190981240985
SWEREF99TM
xy
6514285287675
UTM
UTM ZonÖstningNordning
32V6351356510827
GeoHash
u62n1buxuh
GeoDNA
eaagcggaaaggttttaacaca

Lokalisering:

Placering:
Vid vägkanten mitt emot Tanums kyrka.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Kalleby
Socken:
Tanums socken
Härad:
Tanums härad
Landskap:
Bohuslän
Land:
Sverige

Datering:

160–375/400 (Imer 2007)

Urnordisk; 160–400

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Tryckt text på kortet: "Fornminnen vid Tanum." "Runstenen vid Tanums kyrka är ett av de äldsta dokumenten på nordiskt språk: Åt Thrawinge ägnades stenen. Hällristningarna i samma socken är likvärdiga monument. Bilden visar detaljer av ristningarna vid Vitlycke, Fossum och Aspeberget, från första årtusendet f. Kr." –
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Tryckt text på kortet: "Runsten vid Tanums Kyrka." –
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Runstenen vid Tanums kyrka är ett av de äldsta kända dokumenten på nordiskt språk. Inskriften, daterad till tiden omkr. 400 e. Kr. har tolkats Åt Thrawinge ägnades stenen. Copyright: Strömstads Bokhandel. Foto: Claes Claeson. –
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
(Stereo karta XXII) – 1925-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
'Göteborgs Biologiska föreningens utfärd till Bullaren: :: :: Runsten vid Tanum. :: :: Ingår i serie med fotonr. 2088-2096.' – 1930-01-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
Enligt AB Flygtrafik Bengtsfors: "Tanum". – 1940-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Enligt AB Flygtrafik Bengtsfors: "Tanum". – 1940-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Enligt AB Flygtrafik Bengtsfors: "Runstenen vid Tanum". – 1940-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Enligt text: "Tanum Runstenen maj -59 ÅF". – 1959-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
1988-01-11
PD
URI | Kringla | Källa
Tidigare notering: "Runsten vid Tanums kyrka." – 1992-01-24
PD
URI | Kringla | Källa
Tidigare notering: "Runsten vid Tanums kyrka." – 1992-01-24
PD
URI | Kringla | Källa
Tidigare notering: "Runsten vid Tanums kyrka." – 1992-01-24
PD
URI | Kringla | Källa
Tanum Kallebystenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-05-08
CC BY
URI | Kringla | Källa
Tanum Kallebystenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-05-08
CC BY
URI | Kringla | Källa
Tanum Kallebystenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-05-08
CC BY
URI | Kringla | Källa
Tanum Kallebystenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-05-08
CC BY
URI | Kringla | Källa
Tanum Kallebystenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-05-08
CC BY
URI | Kringla | Källa
Tanum Kallebystenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-05-08
CC BY
URI | Kringla | Källa
Tanum Kallebystenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-05-08
CC BY
URI | Kringla | Källa
Tanum Kallebystenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-05-08
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: