Runinskrifter.net

Bo KJ47

Tidigare känd som Bo Krause1966;47.

Även känd som IK 181, KJ 47.

Objektuppgifter:

Föremål:
Medaljong
Nyckelord:
medaljong
Material:
Guld
Nyckelord:
metall: guld

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 33′ 41.1″11° 33′ 35.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65010001253000
SWEREF99TM
xy
6496344299898
UTM
UTM ZonÖstningNordning
32V6489086494055
GeoHash
u62jphc8fn
GeoDNA
eaagcggaagcttaggactggc

Lokalisering:

Placering:
SHM (11019)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Svarteborg
Socken:
Svarteborgs socken
Härad:
Tunge härad
Landskap:
Bohuslän
Land:
Sverige

Datering:

Ca. 450–550

Urnordisk; 450–550

Övriga anmärkningar:

Funnen i slutet av 1800-t i en brandurna.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Bildlänkar:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

33B2E569-39B9-46DF-B529-13495200230A – Statens historiska museer; 1993-07-08
CC BY
URI | Kringla | Källa
53F52987-B576-46AB-9490-227660B5CED1 – Statens historiska museer; 1993-07-08
CC BY
URI | Kringla | Källa
15DD9DE8-827B-42F5-8CE5-25B6B32ECCB5 – Statens historiska museer; 1993-07-08
CC BY
URI | Kringla | Källa
59317F52-7B41-48F6-99D4-283C9F2B6F42 – Statens historiska museer; 1993-07-08
CC BY
URI | Kringla | Källa
7646f3d1-f2d4-442d-b02f-d2ac5800666b – Statens historiska museer; 2022
CC BY
URI | Kringla | Källa
b260504f-89d4-40e3-beb8-4f1935413d55 – Statens historiska museer; 2022
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: