Runinskrifter.net

Bo Fv1992;170

Objektuppgifter:

Föremål:
Rester av kam
Nyckelord:
kam
Material:
Ben/horn
Nyckelord:
ben/horn: ben, ben/horn, horn

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 50′ 56.4″11° 56′ 17.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64204001270450
SWEREF99TM
xy
6416012318300
UTM
UTM ZonÖstningNordning
32V6743766415687
GeoHash
u623pej4vu
GeoDNA
eaagcggagtctttacgtgata

Lokalisering:

Placering:
SHM
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Kastellegården
Socken:
Ytterby socken
Härad:
Vette härad
Landskap:
Bohuslän
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid?; 1100–1500

Övriga anmärkningar:

Runorna är mycket svårlästa, ingen läsning och tolkning har ännu gjorts. Svaga tunna ristade linjer där några runor, i (2 st), r (2), a (1), k (1-2), t (1) och ev. en þ-runa, kan identifieras

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Dokument – SHM, 2003-03-01, SHM; SHM; 2003-03-01
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: