Runinskrifter.net

Bo Boije5

Även känd som L 2035.

Objektuppgifter:

Föremål:
2 fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 27′ 21.8″11° 23′ 17.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64899251242250
SWEREF99TM
xy
6485149289289
UTM
UTM ZonÖstningNordning
32V6393436481961
GeoHash
u62he1se4m
GeoDNA
eaagcggaaggctggcagtaat

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 26′ 44.3″11° 22′ 31.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64888161241425
SWEREF99TM
xy
6484031288478
UTM
UTM ZonÖstningNordning
32V6386356480775
GeoHash
u62h6zenx2
GeoDNA
eaagcggaaggtaccactaatc

Lokalisering:

Placering:
Tossene kyrkas vapenhus.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Valla
Socken:
Tossene socken
Härad:
Sotenäs härad
Landskap:
Bohuslän
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid?; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Enligt Tham (1794) är runorna blandade med andra tecken. Ännu ej runologiskt granskad.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Enligt text: "Runstensfragment. "Tossenestenen". Fyndplats: Överby, Tossene. Runstenen grävdes ursprungligen fram i en gravhög på hemmanet Valla. Högen jämnades med marken". – 1950-01-01
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: