Runinskrifter.net

Öl Fv1976;96B

Objektuppgifter:

Föremål:
Bleck
Nyckelord:
bleck, runbleck
Material:
Koppar
Nyckelord:
metall: koppar
Fyndnummer:
1413

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 52′ 45.3″16° 42′ 47.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63062001555350
SWEREF99TM
xy
6305251604397
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6043976305251
GeoHash
u65gs6d1e4
GeoDNA
eaagcgtttccaggcgcgggac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Solberga 4:11, Köpingsvik
Socken:
Köpings socken
Härad:
Slättbo härad
Landskap:
Öland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid/Medletid; 725–1500

Övriga anmärkningar:

Fyndnr 1413. Hör samman med Öl Fv1976;96A. Gustavson (2004:65) ger följande möjliga tolkning av framsidan på blecket "Jag bringar den trehövdade tursen den jordsölade, från mannens kvinna. Jag sejdar honom dit (där han hör hemma)." Avslutningen på bleckets baksida tolkas "Må han sluta sin färd in i elden!".

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runbleck av bly från Övra Vannborga – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-02-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Runbleck av bly från Övra Vannborga – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-02-10
CC BY
URI | Kringla | Källa