Runinskrifter.net

Öl Fv1973;203

Objektuppgifter:

Föremål:
Runben, revben
Nyckelord:
ben, revben, runben
Material:
Ben
Nyckelord:
ben/horn: ben
Fyndnummer:
1155

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 52′ 45.3″16° 42′ 47.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63062001555350
SWEREF99TM
xy
6305251604397
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6043976305251
GeoHash
u65gs6d1e4
GeoDNA
eaagcgtttccaggcgcgggac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Solberga 4:11, Hamnbassängen, Köpingsvik
Socken:
Köpings socken
Härad:
Slättbo härad
Landskap:
Öland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid/Medletid; 725–1500

Övriga anmärkningar:

Fyndnr 1155.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runbleck av bly från Övra Vannborga – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-02-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Runbleck av bly från Övra Vannborga – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-02-10
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: