Runinskrifter.net

Öl Fv1911;274C

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Även känd som BN 7.

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll, gavelhäll
Nyckelord:
gavelhäll, grav, gravhäll, häll
Material:
Glimmerskiffer
Nyckelord:
sten: glimmer, glimmerskiffer, skiffer

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr3, Pr4?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 32′ 28.9″16° 26′ 37.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
62683901539280
SWEREF99TM
xy
6267266588777
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5887776267266
GeoHash
u659wjjcpr
GeoDNA
eaagcgtttgccgagcgtttct

Lokalisering:

Placering:
SHM (14533:3)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Resmo kyrka
Socken:
Resmo socken
Härad:
Algutsrums härad
Landskap:
Öland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: