Runinskrifter.net

Öl BN83

Objektuppgifter:

Föremål:
Bleck
Nyckelord:
bleck, runbleck
Material:
Koppar
Nyckelord:
metall: koppar

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 52′ 57.6″16° 43′ 32.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63065911556111
SWEREF99TM
xy
6305650605153
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6051536305650
GeoHash
u65gse5jrz
GeoDNA
eaagcgtttccagtaattagct

Lokalisering:

Placering:
SHM (25840:59:3)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Klinta 3:2, 3:3 (nu 5:15)
Socken:
Köpings socken
Härad:
Slättbo härad
Landskap:
Öland
Land:
Sverige

Datering:

Ca. 950

Vikingatid; c 950

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fotografi – Christer Åhlin, 2001-05-16, SHM; SHM; 2001-05-16
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Christer Åhlin, 2001-05-16, SHM; SHM; 2001-05-16
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Gabriel Hildebrand, 2013-01-16, SHMM; SHMM; 2013-01-16
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Gabriel Hildebrand, 2013-01-16, SHMM; SHMM; 2013-01-16
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Gabriel Hildebrand, 2013-01-16, SHMM; SHMM; 2013-01-16
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Gabriel Hildebrand, 2013-01-16, SHMM; SHMM; 2013-01-16
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: