Runinskrifter.net

Öl ATA4703/43

Även känd som BN 92.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Ljusröd sandsten
Nyckelord:
sten: ljusröd sandsten, sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 52′ 40.7″16° 42′ 39.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63060581555224
SWEREF99TM
xy
6305107604272
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6042726305107
GeoHash
u65gs62d4p
GeoDNA
eaagcgtttccaggcggatagt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Solberga (Tingsdal)
Socken:
Köpings socken
Härad:
Slättbo härad
Landskap:
Öland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

ÖlNf 1909 Tingsdal – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1991-08-13
CC BY
URI | Kringla | Källa
ÖlNf 1909 Tingsdal – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1991-08-13
CC BY
URI | Kringla | Källa
ÖlNf 1909 Tingsdal – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1991-08-13
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: