Runinskrifter.net

Öl ATA423-2541-1996

Objektuppgifter:

Föremål:
Bleck
Nyckelord:
bleck, runbleck
Material:
Brons
Nyckelord:
metall: brons
Fyndnummer:
447

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 52′ 44.4″16° 42′ 53.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63061751555450
SWEREF99TM
xy
6305227604497
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6044976305227
GeoHash
u65gs6e21n
GeoDNA
eaagcgtttccaggcgctgtgg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Solberga 4:8
Socken:
Köpings socken
Härad:
Slättbo härad
Landskap:
Öland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid?; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Hittat 1990. Fyndnr 447. Runliknande tecken på båda sidor. Spår finns av runorna f, o och h.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runbleck av bly från Övra Vannborga – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-02-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Runbleck av bly från Övra Vannborga – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-02-10
CC BY
URI | Kringla | Källa