Runinskrifter.net

Öl ACTARC37;211

Även känd som BN 28.

Objektuppgifter:

Föremål:
Platta
Nyckelord:
platta
Material:
Skiffer
Nyckelord:
sten: skiffer

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 17′ 44.0″16° 29′ 10.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
62410461542160
SWEREF99TM
xy
6239967591977
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5919776239967
GeoHash
u658r0kc7e
GeoDNA
eaagcgtttgttcggtgattat

Lokalisering:

Placering:
SHM (31597:P17:113)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Eketorp
Socken:
Gräsgårds socken
Härad:
Gräsgårds härad
Landskap:
Öland
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid?; 1100–1500

Övriga anmärkningar:

Påträffat 1965. Har tidigare ansetts ha en urnordisk inskrift.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Öl Runer på skiffersten Eketorps borg – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-03-04
CC BY
URI | Kringla | Källa
Öl Runer på skiffersten Eketorps borg – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-03-04
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Johan Runer, 2015-10-30, SHMM; SHMM; 2015-10-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Johan Runer, 2015-10-30, SHMM; SHMM; 2015-10-30
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: