Runinskrifter.net

Öl 9 †

Även känd som Bautil 1063, Liljegren 1318, BN 19.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr2, Pr3?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 27′ 30.7″16° 25′ 44.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
62591601538460
SWEREF99TM
xy
6258030588066
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5880666258030
GeoHash
u659jvgqc1
GeoDNA
eaagcgtttgcgtctaccacga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Kastlösa kyrka
Socken:
Kastlösa socken
Härad:
Gräsgårds härad
Landskap:
Öland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1080

Motsvarar objekt i FMIS:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: