Runinskrifter.net

Öl 58 †

Även känd som BN 175.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 14′ 40.3″17° 3′ 34.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63472101575720
SWEREF99TM
xy
6346486624275
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6242756346486
GeoHash
u6hjsjn3d5
GeoDNA
eaagctggagcagagctggtac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Böda kyrka
Socken:
Böda socken
Härad:
Åkerbo härad
Landskap:
Öland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1050–1080

Motsvarar objekt i FMIS:

Bildlänk:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Böda kyrka – Billow, Anders; Riksantikvarieämbetet; 2019-02-13
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: