Runinskrifter.net

Öl 57 †

Även känd som Liljegren 1292, Liljegren 1567, BN 171.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr3, Pr4?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 6′ 41.2″16° 59′ 12.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63323121571584
SWEREF99TM
xy
6331544620316
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6203166331544
GeoHash
u6hhfsc66d
GeoDNA
eaagctggaggcacggacgcgt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Källa ödekyrka
Socken:
Källa socken
Härad:
Åkerbo härad
Landskap:
Öland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1050–1100

Övriga anmärkningar:

Ornamentik i relief.

Motsvarar objekt i FMIS:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: