Runinskrifter.net

Öl 46

Även känd som Bautil 1078, Liljegren 1297, BN 86.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Grå kalksten
Nyckelord:
sten: grå kalksten, kalksten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 52′ 35.5″16° 43′ 17.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63059051555861
SWEREF99TM
xy
6304962604911
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6049116304962
GeoHash
u65gsd01uc
GeoDNA
eaagcgtttccagtagggggca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Tingsflisan
Socken:
Köpings socken
Härad:
Slättbo härad
Landskap:
Öland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Öl46 Tingsflisan – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1988-05-26
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Öl46 Tingsflisan – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1989-04-01
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Öl46 Tingsflisan – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1989-04-01
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Öl46 Tingsflisan – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1989-04-01
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Öl46 Tingsflisan – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1989-04-01
CC-BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: