Runinskrifter.net

Öl 44

Även känd som BN 79.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Rödaktig kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, rödaktig kalksten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 50′ 1.9″16° 46′ 33.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63012001559250
SWEREF99TM
xy
6300298608354
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6083546300298
GeoHash
u65gmdrc4p
GeoDNA
eaagcgtttccgctattcttat

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 50′ 14.7″16° 44′ 29.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63015661557147
SWEREF99TM
xy
6300639606247
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6062476300639
GeoHash
u65gkfyvcm
GeoDNA
eaagcgtttccgatctcactaa

Lokalisering:

Placering:
Skedemosse, Köpings sn.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Bo
Socken:
Bredsättra socken (tidigare: Bredsätra socken)
Härad:
Runstens härad
Landskap:
Öland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Bo Skedemosse – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1989-04-01
CC-BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: