Runinskrifter.net

Öl 42 †

Även känd som L 1299, BN 75.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 47′ 32.5″16° 44′ 18.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
62965471557031
SWEREF99TM
xy
6295621606191
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6061916295621
GeoHash
u65ghfsx7p
GeoDNA
eaagcgtttccggtctagcaat

Lokalisering:

Placering:
Vid bron vid kyrkan.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Bron vid Gärdslösa kyrka
Socken:
Gärdslösa socken
Härad:
Runstens härad
Landskap:
Öland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: