Runinskrifter.net

Öl 40

Även känd som Bautil 1059, Liljegren 1302, BN 73.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Grå kalksten
Nyckelord:
sten: grå kalksten, kalksten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 46′ 32.1″16° 44′ 29.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
62946801557245
SWEREF99TM
xy
6293757606427
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6064276293757
GeoHash
u65fuzwvdv
GeoDNA
eaagcgtttctaaccccgctac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Bägby
Socken:
Gärdslösa socken
Härad:
Runstens härad
Landskap:
Öland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Öl40 Bägby bro – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1988-05-25
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Öl40 Bägby bro – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1988-05-25
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Öl40 Bägby bro – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1988-05-25
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Bägby Bro – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1988-06-08
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Öl40 Bägby bro – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1988-06-08
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Öl40 Bägby bro – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1989-04-01
CC-BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: