Runinskrifter.net

Öl 34 †

Även känd som BN 63.

Objektuppgifter:

Föremål:
Inskrift på pelare
Nyckelord:
pelare
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 41′ 57.4″16° 41′ 56.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
62861501554760
SWEREF99TM
xy
6285201604043
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6040436285201
GeoHash
u65feczcjx
GeoDNA
eaagcgtttcgctttcccttcg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Runstens kyrka
Socken:
Runstens socken
Härad:
Runstens härad
Landskap:
Öland
Land:
Sverige

Datering:

Ca. 1550

SENTIDA; c 1550

Övriga anmärkningar:

Målad?

Motsvarar objekt i FMIS:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: