Runinskrifter.net

Öl 33 †

Även känd som L 1304, BN 61.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 42′ 2.9″16° 41′ 51.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
62863181554662
SWEREF99TM
xy
6285368603943
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6039436285368
GeoHash
u65fefnf14
GeoDNA
eaagcgtttcgcttcttgtcgg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Runstens kyrkoby
Socken:
Runstens socken
Härad:
Runstens härad
Landskap:
Öland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: