Runinskrifter.net

Öl 32 †

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 42′ 48.8″16° 42′ 25.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
62877451555230
SWEREF99TM
xy
6286801604494
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6044946286801
GeoHash
u65fshmu26
GeoDNA
eaagcgtttctagagtgcctgg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Runsten, Bjärby
Socken:
Runstens socken
Härad:
Runstens härad
Landskap:
Öland
Land:
Sverige

Datering:

1600-talet

SENTIDA; 1600–1699

Övriga anmärkningar:

Innehåller ett 30-tal runor. En läsning efter Spinks teckning (se ÖlR plansch XIX) blir -tu uar ain iarl bahlanþe…ha þøþþe …s… sial hans. I ÖlR föreslås tolkningen "Hjørtvar en jarl på Ölande fanns; han dödde; Gud hjälpe själ hans."

Motsvarar objekt i FMIS:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: