Runinskrifter.net

Öl 30 †

Även känd som BN 60.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 38′ 50.7″16° 40′ 44.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
62803601553610
SWEREF99TM
xy
6279400602961
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6029616279400
GeoHash
u65f7837hh
GeoDNA
eaagcgtttcgtctgggcgccg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Norra Möckleby kyrkogård
Socken:
Norra Möckleby socken
Härad:
Möckleby härad
Landskap:
Öland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: