Runinskrifter.net

Öl 3 †

Även känd som L 1588, L 1589, BN 5.

Förhållanden:

Parsten till Öl 4.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr3, Pr4?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 32′ 28.9″16° 26′ 37.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
62683901539280
SWEREF99TM
xy
6267266588777
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5887776267266
GeoHash
u659wjjcpr
GeoDNA
eaagcgtttgccgagcgtttct

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Resmo kyrka
Socken:
Resmo socken
Härad:
Algutsrums härad
Landskap:
Öland
Land:
Sverige

Datering:

Efter 1050

Vikingatid; 1050–1100

Övriga anmärkningar:

Under L 1589 beskrivs även Öl 4.

Under L 1588 beskrivs även Öl 4.

Parsten till Öl 4. Runföljden -unilu har av Bruce Nilsson lästs sueinu och tolkats Svæinu, Söderberg tolkar slutet som moður sina, Randvi.

Motsvarar objekt i FMIS:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: