Runinskrifter.net

Öl 2 †

Även känd som B 1076, L 1324, BN 2.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 40′ 43.8″16° 31′ 40.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
62837501544290
SWEREF99TM
xy
6282679593605
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5936056282679
GeoHash
u65f2n54ju
GeoDNA
eaagcgtttcggaaagttgatg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Algutsrums kyrka
Socken:
Algutsrums socken
Härad:
Algutsrums härad
Landskap:
Öland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Motsvarar objekt i FMIS:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: