Runinskrifter.net

Öl 17 †

Även känd som B 1062, L 1312, BN 29.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 20′ 55.5″16° 31′ 59.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
62470001545000
SWEREF99TM
xy
6245952594746
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5947466245952
GeoHash
u65b81zp21
GeoDNA
eaagcgttttgagggcccaaag

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Seby
Socken:
Segerstads socken
Härad:
Gräsgårds härad
Landskap:
Öland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: