Runinskrifter.net

Öl 13 †

Även känd som B 1070, L 1315, BN 23.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 21′ 24.2″16° 25′ 18.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
62478211538112
SWEREF99TM
xy
6246692587851
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5878516246692
GeoHash
u658temvz0
GeoDNA
eaagcgtttgtattacgcctcc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Södra Möckleby
Socken:
Södra Möckleby socken
Härad:
Gräsgårds härad
Landskap:
Öland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: