Runinskrifter.net

Öl 11

Även känd som BN 21.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Grå kalksten
Nyckelord:
sten: grå kalksten, kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 25′ 13.7″16° 26′ 4.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
62549241538831
SWEREF99TM
xy
6253800588487
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5884876253800
GeoHash
u658vzp1n8
GeoDNA
eaagcgtttgtaccccttggct

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Alvlösa
Socken:
Smedby socken
Härad:
Gräsgårds härad
Landskap:
Öland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Öl11 Alvlösa – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1988-05-24
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: