Runinskrifter.net

Ög SHM25095:273

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Grå kalksten
Nyckelord:
sten: grå kalksten, kalksten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr3, Pr4.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 17′ 47.4″14° 39′ 25.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64642501432680
SWEREF99TM
xy
6461772479905
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4799056461772
GeoHash
u667ts919w
GeoDNA
eaagcgtagccatcggatggaa

Lokalisering:

Placering:
SHM (25095:273)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Alvastra kloster
Socken:
Västra Tollstads socken
Härad:
Lysings härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1100

Övriga anmärkningar:

Hittat 1954.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Alvastra klosterruin. –
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
'Omberg. Alvastra klosterruin, vy över valvbågar. Träd i bakgrunden. :: :: Ingår i serie med fotonr. 3642-3645.' –
CC BY
URI | Kringla | Källa
'Del av Alvastra klosterruin. Med träd växande i ruinen. :: :: Ingår i serie med fotonr. 3642-3645.' –
CC BY
URI | Kringla | Källa
'Omberg. Alvastra klosterruin. Vy från sjön mot slottsruinen, 2 simmande svanar i förgrunden. :: :: Ingår i serie med fotonr. 3642-3645.' –
CC BY
URI | Kringla | Källa
'Alvastra klosterruin. Vy över lång och kortsida med valvbågar synliga. Trädvegetation i och invid ruinen. :: :: Ingår i serie med fotonr. 3642-3645.' –
CC BY
URI | Kringla | Källa
Alvastra klosterruin. – 1910-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
"Alvastra klosterruin nära Omberg" – 1918-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
'Biologiska föreningens utfärd till Tåkern, Vadstena m.fl. platser: :: :: Alvastra klosterruin, del av. Ett yngre lövträd växer inuti ruinen. :: :: Se fotonr. 3588-3634 samt 3661-3677.' – 1936-05-23
CC BY
URI | Kringla | Källa
Alvastra klosterruin, vid foten av Omberg. Nr:21. – 1978-09-07
PD
URI | Kringla | Källa
Flygfoto över Alvastra klosterruin. – 1997-01-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
Dokument – SHM, 2003-03-20, SHMM; SHMM; 2003-03-20
PD
URI | Kringla | Källa
Dokument – SHM, 2003-03-20, SHMM; SHMM; 2003-03-20
PD
URI | Kringla | Källa