Runinskrifter.net

Ög NOR2001;32

Objektuppgifter:

Föremål:
Bleck
Nyckelord:
bleck, runbleck
Material:
Koppar
Nyckelord:
metall: koppar

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 23′ 52.6″15° 5′ 3.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64752001457850
SWEREF99TM
xy
6473018504931
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5049316473018
GeoHash
u66spr00e5
GeoDNA
eaagcgtacgtttacagggggc

Lokalisering:

Placering:
Östergötlands länsmuseum, Linköping (C 4145:315).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Skänninge, kv. Abbedissan
Socken:
Skänninge
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

1000-talet – 1100-talet (arkeologisk datering)

Vikingatid/Medletid; 1000–1199

Övriga anmärkningar:

För ytterligare läsnings- och tolkningsförslag se Källström 2007a s. 356 med hänvisn.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Bildlänkar:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

ÖgNf2000 Runbleck från Skänninge – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2001-06-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
ÖgNf2000 Runbleck från Skänninge – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2001-06-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
ÖgNf2000 Runbleck från Skänninge – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2001-06-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
ÖgNf2000 Runbleck från Skänninge – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2001-06-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
ÖgNf2000 Runbleck från Skänninge – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2001-06-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
ÖgNf2000 Runbleck från Skänninge – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2001-06-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
ÖgNf2000 Runbleck från Skänninge – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2001-11-06
CC BY
URI | Kringla | Källa
ÖgNf2000 Runbleck från Skänninge – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2001-11-06
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: