Runinskrifter.net

Ög NOR1994;27

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 28′ 55.2″15° 58′ 45.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64843491510160
SWEREF99TM
xy
6482789557107
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5571076482789
GeoHash
u67kew7f38
GeoDNA
eaagcgtcatgctcagtctcgg

Lokalisering:

Placering:
Rest vid den gamla vägen.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Lunnebjörke
Socken:
Skärkinds socken
Härad:
Skärkinds härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Övriga anmärkningar:

Funnen 1993.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

ÖgNf1993 Lunnebjörke – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1993-07-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
ÖgNf1993 Lunnebjörke – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-18
CC BY
URI | Kringla | Källa
ÖgNf1993 Lunnebjörke – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-18
CC BY
URI | Kringla | Källa
ÖgNf1993 Lunnebjörke – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-18
CC BY
URI | Kringla | Källa
ÖgNf1993 Lunnebjörke – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-18
CC BY
URI | Kringla | Källa
ÖgNf1993 Lunnebjörke – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-18
CC BY
URI | Kringla | Källa
ÖgNf1993 Lunnebjörke – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-18
CC BY
URI | Kringla | Källa
ÖgNf1993 Lunnebjörke – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-18
CC BY
URI | Kringla | Källa
ÖgNf1993 Lunnebjörke – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-18
CC BY
URI | Kringla | Källa
ÖgNf1993 Lunnebjörke – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-18
CC BY
URI | Kringla | Källa
ÖgNf1993 Lunnebjörke – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-18
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: