Runinskrifter.net

Ög N288

Tidigare känd som Ög ÖR1980;19.

Objektuppgifter:

Föremål:
Berghäll
Nyckelord:
häll
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 34′ 39.8″16° 35′ 26.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64952671545695
SWEREF99TM
xy
6494129592496
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5924966494129
GeoHash
u67v1xbbj8
GeoDNA
eaagcgtcctagtcaaaatttg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Oklunda
Socken:
Östra Husby socken
Härad:
Östkinds härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Början av 800-talet

Vikingatid; 800–833

Övriga anmärkningar:

Fridell & Óscarsson (2011) ger tolkningen Þetta faði Gunnarr, faði runaR þessaR. En sa flo sækiR, sotti wi þetta. En sa flo inn roð þann. En sa bant wæf. En [þetta faði Gunnarr ...]

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

ÖgNf1929 Oklundahällen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1999-04-28
CC BY
URI | Kringla | Källa
ÖgNf1929 Oklundahällen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1999-04-28
CC BY
URI | Kringla | Källa
ÖgNf1929 Oklundahällen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1999-04-28
CC BY
URI | Kringla | Källa
ÖgNf1929 Oklundahällen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1999-04-28
CC BY
URI | Kringla | Källa
ÖgNf1929 Oklundahällen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1999-04-28
CC BY
URI | Kringla | Källa
ÖgNf1929 Oklundahällen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1999-04-28
CC BY
URI | Kringla | Källa
ÖgNf1929 Oklundahällen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1999-04-28
CC BY
URI | Kringla | Källa
ÖgNf1929 Oklundahällen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1999-04-28
CC BY
URI | Kringla | Källa
ÖgNf1929 Oklundahällen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1999-04-28
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: