Runinskrifter.net

Ög N272

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 24′ 2.5″15° 5′ 56.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64754981458704
SWEREF99TM
xy
6473326505781
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5057816473326
GeoHash
u66spxd8wj
GeoDNA
eaagcgtacgtttcaacgtgtc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hospitalet
Socken:
Skänninge
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Nordén läser ... : -ilk--...

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI: