Runinskrifter.net

Ög N265A

Objektuppgifter:

Föremål:
Putsinskrift ristad med kniv
Nyckelord:
kniv, putsinskrift
Material:
Kalkputs
Nyckelord:
puts: kalkputs, murbruk, puts; sten: kalk

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 27′ 13.3″15° 23′ 37.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64812601475978
SWEREF99TM
xy
6479292522978
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5229786479292
GeoHash
u66uw31mec
GeoDNA
eaagcgtacttcggtagtatac

Lokalisering:

Placering:
Norra bågmuren
Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Björkebergs kyrka
Socken:
Björkebergs socken
Härad:
Gullbergs härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Björkebergs kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-04-29
CC BY
URI | Kringla | Källa
Björkebergs kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-04-29
CC BY
URI | Kringla | Källa
Björkebergs kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-04-29
CC BY
URI | Kringla | Källa
Björkebergs kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-04-29
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: