Runinskrifter.net

Ög MÖLM1960;230

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Grå granit
Nyckelord:
sten: granit, grå granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 27′ 5.5″15° 49′ 45.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64809431501415
SWEREF99TM
xy
6479280548407
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5484076479280
GeoHash
u67k80y8u1
GeoDNA
eaagcgtcatgagggtcatgta

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Törnevalla kyrka
Socken:
Törnevalla socken
Härad:
Åkerbo härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Törnevallastenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-05-28
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: