Runinskrifter.net

Ög Hov32;27

Förhållanden:

Är ett fragment av Ög Hov12;21.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 22′ 43.7″14° 55′ 5.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64731851448112
SWEREF99TM
xy
6470887495222
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4952226470887
GeoHash
u66s57x1jt
GeoDNA
eaagcgtacggttgccctggcg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Passar ihop med Ög Hov12;21.