Runinskrifter.net

Ög HADS30;4V †

Objektuppgifter:

Föremål:
Dörrbeslag
Nyckelord:
beslag, dörrbeslag
Material:
Järn
Nyckelord:
metall: järn

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 18′ 47.4″14° 55′ 32.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64658701448450
SWEREF99TM
xy
6463580495648
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4956486463580
GeoHash
u66eexsdf7
GeoDNA
eaagcgtataactcacagtagc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Väderstads kyrka
Socken:
Väderstads socken
Härad:
Göstrings härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Motsvarar objekt i FMIS: