Runinskrifter.net

Ög Fv1986;88B

Objektuppgifter:

Föremål:
Knivslida
Nyckelord:
knivslida, slida
Material:
Lövträ
Nyckelord:
trä: lövträ, trä

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 28′ 49.4″16° 19′ 25.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64842751530250
SWEREF99TM
xy
6482956577189
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5771896482956
GeoHash
u67seqn91b
GeoDNA
eaagcgtccggctacttgtgag

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Söderköping, kv. Bryggaren 1-2
Socken:
Söderköping
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Mitten av 1200-talet (dendrokronologisk)

Medeltid; 1233–1266

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: