Runinskrifter.net

Ög Fv1986;222

Objektuppgifter:

Föremål:
Sölja
Nyckelord:
sölja
Material:
Horn
Nyckelord:
ben/horn: horn

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 28′ 55.2″16° 19′ 3.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64844501529900
SWEREF99TM
xy
6483127576837
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5768376483127
GeoHash
u67seq64q9
GeoDNA
eaagcgtccggctacgtagatt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Söderköping, Vintervadsgatan
Socken:
Söderköping
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

1200-talet (stratigrafisk)

Medeltid; 1200–1299

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fotografi – Ola Myrin, 2016-02-08, SHMM; SHMM; 2016-02-08
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Ola Myrin, 2016-02-08, SHMM; SHMM; 2016-02-08
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: