Runinskrifter.net

Ög Fv1983;240

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A2B2C6, C7, C11D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 20′ 35.9″14° 57′ 39.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64692001450550
SWEREF99TM
xy
6466933497707
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4977076466933
GeoHash
u66eumn4ks
GeoDNA
eaagcgtatacaaatctggatg

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 20′ 33.4″14° 57′ 39.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64691211450563
SWEREF99TM
xy
6466855497721
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4977216466855
GeoHash
u66eukyq60
GeoDNA
eaagcgtatacaaattcaacgt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Prästgården
Socken:
Appuna socken
Härad:
Göstrings härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: