Runinskrifter.net

Ög Fv1966;102

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A2B1C6, C7D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 28′ 49.8″16° 19′ 9.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64842841529996
SWEREF99TM
xy
6482962576935
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5769356482962
GeoHash
u67seq53s6
GeoDNA
eaagcgtccggctacgttgtca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Sankt Laurentius kyrka
Socken:
Söderköping
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1050

Övriga anmärkningar:

Upptäcktes i norra långhusmuren vid restaurering 1965.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: