Runinskrifter.net

Ög Fv1959;249

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 28′ 39.6″16° 20′ 5.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64839761530896
SWEREF99TM
xy
6482665577839
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5778396482665
GeoHash
u67setw94g
GeoDNA
eaagcgtccggctcgccgtgat

Lokalisering:

Placering:
S:t Ragnhilds gilles samlingar.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Söderköping, Korskullen
Socken:
Söderköping
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: