Runinskrifter.net

Ög Fv1959;245

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 28′ 50.4″16° 19′ 3.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64843021529889
SWEREF99TM
xy
6482979576828
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5768286482979
GeoHash
u67seq449c
GeoDNA
eaagcgtccggctacgtggaga

Lokalisering:

Placering:
S:t Ragnhilds gilles samlingar.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Franciskanerklostret
Socken:
Söderköping
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Hittades 1954.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: