Runinskrifter.net

Ög Fv1950;341

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A2B1C9D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 25′ 12.2″15° 38′ 8.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64774501490100
SWEREF99TM
xy
6475653537139
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5371396475653
GeoHash
u67h7g19kp
GeoDNA
eaagcgtcaggtctcagttgcg

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 24′ 48.5″15° 36′ 60.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64767201488981
SWEREF99TM
xy
6474910536029
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5360296474910
GeoHash
u67h73gens
GeoDNA
eaagcgtcaggtcgtacctact

Lokalisering:

Placering:
Utanför länsmuseet, Linköping.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Kallerstads ägor
Socken:
Linköping (tidigare: Sankt Lars socken)
Härad:
Hanekinds härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Ca. 1025

V; c 1025

Övriga anmärkningar:

Hittades ca 200 m från Ög 113.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Sol och bad i plaskdammen vid Östergötlands museum en junidag 1950. Det egentliga skälet för bilden ses vid träden intill gångvägen. Den 4 maj 1950 hade runstenen påträffats i en åker på Kallerstads ägor öster om Linköping. Stenen låg fälld under jord, av allt att döma på ursprungligplats invid en viktig väg som gått över gärdena. På bilden har stenen fått ny plats i museiparken. – 1950-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Den 4 maj 1950 gjordes ett runstensfynd på Kallerstads ägor öster om Linköping. Stenen låg i en åkerkant, av allt att döma på ursprungligplats invid en viktig väg som gått över gärdena. Bilden visar bärgningsarbetet vid fyndplatsen. – 1950-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Den 4 maj 1950 gjordes ett runstensfynd på Kallerstads ägor öster om Linköping. Stenen låg i en åkerkant, av allt att döma på ursprungligplats invid en viktig väg som gått över gärdena. På bilden har stenen anlänt till Östergötlands museum där den får ny plats i museiparken. – 1950-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Den 4 maj 1950 gjordes ett runstensfynd på Kallerstads ägor öster om Linköping. Stenen låg i en åkerkant, av allt att döma på ursprungligplats invid en viktig väg som gått över gärdena. På bilden har stenen anlänt till Östergötlands museum där den ska erhålla ny plats i museiparken. – 1950-01-01
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: